Speerpunten

Lees meer

- Kleinschaligheid en geborgenheid
- Persoonlijke aandacht
- Kinderdagverblijf, voor- en naschoolse
   opvang, Peuterspeelzaal en
   Basisschool in een gebouw
- Ouderbetrokkenheid en
   ouderparticipatie hoog in het vaandel
- Leerlingen, groot en klein zorgen voor en
   met elkaar
- Leren is een feest!
- Een moestuin voor elke groep
- Engels van groep 1 t/m 8
- Sociaal emotionele ontwikkeling volgens
   de Finse methode KIVA
- Creativiteit en spontaniteit van zowel leerlingen als het team
- Werken met de nieuwste versie
   van 'Schatkist' en 'Veilig leren lezen'