Basisschool Ondersteboven
datum: Huiswerk / afspraken:


10-12
11-12
04-12
05-12
06-12
07-12 


Groep 7 en 8: begrijpend lezen blok 2 week 3 les 2
Groep 7 en 8: toets geschiedenis Tweede Wereldoorlog
Groep 7 en 8: rekenen 1A en 1B
Groep 7 en 8: spelling blz. 42 en 43
Studiedag: geen lessen
Groep 7 en 8: taal bladzijde 6A en 6B

  

Week
2018 - 2019

helpers/poetsers

spreekbeurt
op dinsdagmiddag


Week 34
 

Krista/Femke
Finn/Ian
 

-

Week 35

Indy/Emmy
Brandon/Evy

 -


Week 36
 

Tess/Lena
Tjeu/Izy

-

Week 37
 

Evi/Lieke
Zala'n/Stijn

-

Week 38
 

Jon/Julian
Giel/Liam
 

Week 39
 

Mara/Yentl
Brandon/Tjeu

 -

Week 40
vanaf woensdag op schoolkamp
 
Joy/Indy
Izy/Evy

 
 -
Week 41
 
Emmy/Lena
Zala'n/Giel
 
 -
Week 42
Herfstvakantie
 
Herfstvakantie
 
Herfstvakantie
Week 43
 
Tess/Evi
Stijn/Finn
 
Brandon
Week 44 
Lieke/Jon
Ian/Brandon
 
Lieke
Week 45
 
Julian/Mara
Liam/Tjeu

 
Yentl
Week 46
 
Joy/Krista
Izy/Zala'n
 
Izy
Week 47 Femke/Yentl
Evy/Stijn
 
Evy
Week 48 Emmy/Tess
Finn/Liam
 
Giel
Week 49
 
Indy/Lena
Giel/Ian
Finn
Week 50
 
Evi/Femke
Brandon/Zala'n
Ian
Week 51 Lieke/Joy
Tjeu/Stijn
Tjeu
Week 52
Kerstvakantie
Kerstvakantie Kerstvakantie
Week 1
Kerstvakantie
Kerstvakantie
 
Kerstvakantie
week 2
 
Jon/Mara
Izy/Finn
Stijn
Week 3 Julian/Yentl
Evi/Giel
 
Emmy
Week 4 Krista/Emmy
Liam/Zala'n
Audit
Week 5
 
Indy/Evi
Brandon/Giel
Indy
Week 6
 
Lena/Joy
Tjeu/Finn
 
Lena
Week 7
 
Tess/Mara
Evy/Ian
 
Tess
Week 8 Lieke/Femke
Izy/Liam

 
Evi (gr.7)
Week 9 Yentl/Krista
Brandon/Tjeu
Femke
Week 10
Carnaval
Voorjaarsvakantie Voorjaarsvakantie
Week 11 Emmy/Indy
Evy/Izy
Jon
Week 12 Tess/Lena
Zala'n/Stijn
Julian
Week 13 Lieke/Evi
Finn/Giel
Joy
Week 14 Jon/Julian
Ian/Liam
Mara
Week 15 Femke/Mara
Brandon/Giel
 
Week 16 Joy/Krista
Tjeu/Finn
 
Week 17
Meivakantie
Meivakantie
 
Meivakantie
week 18
Meivakantie
Meivakantie Meivakantie
week 19
 
Emmy/Yentl
Evy/Liam
Liam
Week 20
 
Indy/Tess
Izy/Ian
Krista
Week 21
 
Lena/Evi
Tjeu/Stijn
Zala'n
Week 22
 
Lieke/Jon
Brandon/Zala'n
 
Week 23
 
Julian/Joy
Evy/Izy
 
Week 24
 
Femke/Krista
Ian/Finn
 
Week 25
 
Mara/Yentl
Giel/Liam
 
Week 26 Emmy/Lieke
Brandon/Zala'n
 
Week 27 Indy/Evi
Tjeu/Finn
 
Wisselochtend/juffenmiddag
Week 28 Zomervakantie Zomervakantie