Luizencontrole

Waarom?

Preventief om hoofdluis zoveel mogelijk te voorkomen.

Wanneer?

·        Iedere woensdag na elke vakantie om 8.30 uur.

·        Als de school bericht van een ouder heeft gehad dat bij zijn/haar   
         kind hoofdluis geconstateerd is. De klas waarin dat kind ( en event
         broertjes of zusjes) zit wordt dan zo snel mogelijk gecontroleerd.

·        Zolang er nog sprake is van luizen; iedere 2 weken desbetreffende
         klas/ klassen

Werkwijze

De luizencontrole wordt uitgevoerd door een werkgroepje dat bestaat uit 1 lid van de ouderraad en een aantal hulpouders.

Worden er tijdens de controle luizen of neetjes geconstateerd wordt dit doorgegeven aan de leerkracht van het kind. Deze neemt contact op met de ouders van het desbetreffende kind. De overige kinderen in de klas krijgen een brief mee naar huis met de mededeling dat er luizen zijn geconstateerd. Tevens staat er in deze brief aanvullende informatie en een stappenplan.

Als u er bezwaar tegen heeft dat u kind gecontroleerd wordt kunt u dit doorgeven aan de leerkracht van uw kind