Basisschool Ondersteboven
datum: Huiswerk / afspraken:

16-04
17-04
18-04
18-04
19-04
20-04
21-04

17-04
20-04
17-05

 

Groep 7 en 8: begrijpend lezen: geen huiswerk vanwege toetsweek
Groep 7 en 8: taal 19a en 19b
Groep 7: redactiesommen C blad 20
Groep 8: redactiesommen D blad 20
Groep 7 en 8: spelling blad 40/41 en 46/47
Groep 7: rekenen blad 22a en 22b
Groep 8: rekenen blad 21a en 21b

Groep 8: route 8 eindtoets
Koningsspelen
Ave Maria: Jesse - Ian
  

Week
2017 - 2018

helpers/poetsers

spreekbeurt
op dinsdagmiddag


Week 35
 
- -

Week 36

Brandon/Evy
Linsi/Sjulie

 -


Week 37
 
Finn/Ian
Seline/Femke
 

Week 38
 
Liam/Stijn
Nina/Evy
 

Week 39
 
Izy/Zala'n
Willem/Dajo
 

Week 40
Vanaf woensdag schoolkamp

Tjeu/Brandon
Nasteho/Anne

 -

Week 41
 
Finn/Zala'n
Daan/Dajo
 
 -
Week 42
 
Herfstvakantie
 
 Herfstvakantie
Week 43
 
Ian/Evy
Willem/Thijs
 
Brandon
Week 44
 
Liam/Tjeu
Femke/Nina
 
Zala'n
Week 45 
Izy/Stijn
Seline/Evy
 
Daan
Week 46
 
Brandon/Ian
Jesse/Cas
 
Cas
Week 47
 
Finn/Liam
Linsi/Dajo
 
Willem
Week 48 Tjeu/Zala'n
Daan/Sjulie
 
Ian
Week 49 Evy/Izy
Nasteho/Nina
 
Sinterklaas
Week 50
 
Liam/Stijn
Femke/Anne
Seline
Week 51
 
Finn/Ian
Willem/Evy
Anne
Week 52 Kerstvakantie Kerstvakantie
Week 1 Kerstvakantie
 
Kerstvakantie
week 2
 
Brandon/Finn
Jesse/Thijs
Thijs
Week 3 Ian/Evy
Seline/Cas
Tjeu
Week 4 Liam/Izy
Linsi/Evy
Dajo
Week 5
 
Tjeu/Stijn
Dajo/Femke
Finn
Week 6
 
Zala'n/Brandon
Nina/Jesse
Sjulie
Week 7
 

Voorjaarsvakantie

Voorjaarsvakantie
Week 8 Evy/Izy
Seline/Willem
Stijn
Week 9 Zala'n/Stijn
Cas/Nasteho
Nina
Week 10 Tjeu/Izy
Anne/Daan
Femke
Week 11 Liam/Evy
Thijs/Sjulie
Jesse
Week 12 Ian/Finn
Seline/Anne
Evy (gr.8)
Week 13 Brandon/Zala'n
Willem/Daan
Nasteho
Week 14 Finn/Ian
Thijs/Linsi
Izy
Week 15 Evy/Liam
Sjulie/Evy
Evy (gr.7)
Week 16 Izy/Zala'n
Dajo/Nina
Linsi
Week 17 Meivakantie
 
Meivakantie
week 18
 
Meivakantie Meivakantie
week 19
 
Tjeu/Stijn
Femke/Jesse
Liam
Week 20
 
Zala'n/Finn
Nina/Cas
 
Week 21
 
Evy/Izy
Nasteho/Seline
Schoolreis
Week 22
 
Ian/Liam
Anne/Sjulie
 
Week 23
 
Tjeu/Evy
Linsi/Evy
 
Week 24
 
Stijn/Finn
Nina/Femke
 
Week 25
 
Liam/Finn
Willem/Dajo
 
Week 26 Brandon/Izy
Thijs/Daan
 
Week 27 Finn/Ian
Jesse/Cas
Wisselochtend/juffenmiddag
Week 28 Zomervakantie Zomervakantie