Basisschool Ondersteboven
Op deze pagina's maakt u kennis met alle groepen en de kinderen. Hier vindt u ook de activiteiten, waarmee ze bezig zijn.
De leerkracht noteert hier zijn / haar afspraken met de kinderen, bijvoorbeeld m.b.t. opdrachten of huiswerk.
Ook kunnen leerkrachten hier werkjes van kinderen, foto's, korte verhalen uit de klas e.d. plaatsen.